Kurumsal

Kalite Politikamız

Güldem Kimya olarak, kalite anlayışımız ve politikalarımız doğrultusunda, müşterilerimize en yüksek standartlarda ürün ve hizmet sunmayı taahhüt ederiz. Kalite politikamız, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve sürekli iyileştirmeyi esas almaktadır. Bu doğrultuda belirlediğimiz temel ilkelerimiz şunlardır:

1. Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve karşılamak temel prensibimizdir. Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak önceliğimizdir.

2. Sürekli İyileştirme: Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz. Proseslerimizi ve iş akışlarımızı düzenli olarak değerlendirir, verimliliği artıracak ve hata oranlarını azaltacak önlemler alırız. Sürekli iyileştirme kültürünü tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştırırız.

3. Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek için düzenli eğitimler ve gelişim programları düzenleriz. Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizle, kalite bilincini artırarak, tüm çalışanlarımızın süreçlerimize katkı sağlamasını hedefleriz.

4. Teknoloji ve İnovasyon: Teknolojik yenilikleri takip eder ve üretim süreçlerimizde en güncel ve ileri teknolojileri kullanırız. Ar-Ge çalışmalarımıza büyük önem vererek, inovatif çözümler geliştirir ve sektördeki öncü konumumuzu koruruz.

5. Çevre ve Güvenlik: Çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim süreçleri oluştururuz. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışma ortamları sağlayarak, çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını koruruz. Çevre dostu malzemeler ve enerji tasarruflu yöntemler kullanarak, sürdürülebilir bir üretim anlayışı benimseriz.

6. Tedarikçi İlişkileri: Tedarikçilerimizle uzun vadeli ve güvene dayalı iş ilişkileri kurarız. Tedarik zincirimizin her aşamasında kalite standartlarımızı korumak için, tedarikçilerimizi düzenli olarak değerlendirir ve denetleriz. Ortak kalite hedeflerimize ulaşmak için tedarikçilerimizle iş birliği yaparız.

7. Uyum ve Mevzuat: Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlarız. Mevzuat ve düzenlemelerdeki değişiklikleri yakından takip eder ve süreçlerimizi buna göre güncelleriz.

8. Şeffaflık ve İletişim: Tüm iş süreçlerimizde şeffaflık ve açık iletişimi esas alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla etkin iletişim kurarak, geri bildirimleri dikkate alır ve süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.